Di Padésan 1926Judul: Di Padésan

Pangarang: H. Schroo jeung R. Djajadiredja

Pamedal: J.B. Wolters

Citakan: Kahiji, 1926

Kandelna: 96 kaca

Basa: Sunda

UNDUH

Posting Komentar

0 Komentar