MangléJudul: Manglé (Nyaéta Roepa-roepa Tjarita reudjeung Tjonto)

Pangarang: W. van Gélder

Pamedal: De Swart en Zoon

Citakan: Kaopat, taun 1902

Kandelna: 72 kaca

Basa: Sunda

UNDUH


Posting Komentar

0 Komentar