Carios si Urat Emas

 


Judul Buku : Carios si Urat Emas
Penulis : Godi Suwarna
Harga : 40.000,-
Ukuran : 14 x 21 
Kandel : 140 kaca
ISBN : 978-602-53603-0-5
Tautan : Silantang

Sinopsis: Carios si Urat Emas téh kumpulan carpon Godi Suwarna anu katilu sabada Murang-Maring (1980) jeung Serat Sarwa Satwa (1995). Ditulisna sabudeureun taun 1997 nepi ka taun 2001, bareng jeung nyongkabna kondisi sosial pulitik harita. Atuh sabataé baé saupama kritikna karasa leuwih témbrés tibatan carpon-carpon saméméhna. Leuwih ti éta, Carios Si Urat Emas ogé jadi bukti yén teu salilana Godi anteng dina imajinasi jungkir balik.

Posting Komentar

0 Komentar