Sastra Sunda Hampuraeun
Judul Buku : Sastra Sunda Hampuraeun
Penulis : Cécép Burdansyah
Harga : Rp. 50.000,-
Kandel : 132 kaca 
ISBN : prosés pengajuan
Tautan

Sinopsis
Buku Sastra Sunda Hampuraeun anu ayeuna medal minangkana mah antologi éséy Cécép Burdansyah anu husus ngangkat sual hirup huripna basa katut sastra Sunda. Di saluareun anu dimuat dina ieu buku, tangtuna ogé aya kénéh éséy-éséy séjénna. Ngan nya kitu, kawasna téh henteu kasusud dokuméntasina. Atuh pikeun pamedal Silantang sorangan, ieu buku téh minangkana mah nyikalan; buku antologi éséy munggaran anu dimedalkeun. Muga-muga baé ka hareupna bisa ditumbu ku buku antologi éséy séjénna.

Posting Komentar

0 Komentar